Andris Piebalgs, komisarz ds. energii - informacje na temat konfliktu gazowego Ukraina-Rosja GazProwadzone są rozmowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi na temat systemów wsparcia dla Ukrainy. Mają one na celu modernizację infrastruktury na Ukrainie, oraz ewentualną pomoc przy zakupie gazu. Najlepszymi zabezpieczeniami przed pojawieniem się kolejnego kryzysu gazowego w Europie jest stworzenie wewnętrznego rynku gazu, a także jednolita reakcja Unii Europejskiej mimo różnej sytuacji gazowej w krajach członkowskich, polityka gazowa powinna bowiem uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. Stworzona ma także zostać specjalna grupa robocza przygotowująca nowe rozwiązania w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Gazownictwa.

Wzmocnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu służyć mają szczególnie dwie dyrektywy:
- dyrektywa dotycząca poprawy przejrzystości zbierania danych na temat projektów w UE (150mld euro na sieci gazowe), co ma służyć ewolucji infrastruktury gazowej, gdyż co 2 lata zbierane będą aktualne dane na temat projektów transportu, czy magazynowania gazu
- dyrektywa o bezpieczeństwie dostaw gazu, która służy rozwiązaniu problemu dostaw gazu (gaz można zastąpić innymi surowcem, więc nie ma sensu go magazynować, ważne aby istniejąca infrastruktura była w stanie zapewnić dostawy na 60 dni) – zasada n-1 w przypadku gdy państwo staje się bardziej zależne od dostaw następuje zwiększenie inwestycji Komisja Europejska może ogłosić stan wyjątkowy przy stracie 10% dziennych dostaw. Nie przewiduje się jednakże w najbliższym czasie żadnych problemów związanych z dostawami gazu z Ukrainy, gdyż Naftohaz dostosował ceny na rynku wewnętrznym do cen dostaw z Rosji.