M. Kramer, Gas Infrastructure Europe (GIE) GazM. Kramer, Gas Infrastructure Europe (GIE)

Trzeba przeanalizować kiedy i gdzie potrzebna będzie nowa infrastruktura. N-1 jest bardzo ważnym elementem – czy w odpowiednim czasie gaz znajdzie się u użytkowników, kto zapłaci, w jaki sposób ma to przełożenie na istniejące przepisy (IIIpakiet i prawodawstwo wspólnotowe).

Kwestia LNG i baza atlantycka (gaz z Zach. Afryki): branża przygląda się możliwości zdywersyfikowania, jest kilka projektów na wybrzeżu atlantyckim i morzu śródziemnym. Inwestycje są sprawą krytyczną. Budowanie połączeń między-granicznych – czy zwrot zainwestowanych kwot będzie równy po obu stronach granicy, czy inwestycje pozwolą na zwrot nakładów.

Ciekły gaz: pewne ogólne aspekty: instalacja ta może pomóc w przypadku braku dostaw gazu, kto ma to zorganizować i udrożnić te dostawy jest bardzo ważne Trzeba zapewnić zgodność konkurencyjną, ustalenia w wyniku, których gaz ciekły będzie dostępny nie tylko wtedy jak będziemy gotowi zapłacić wysoką cenę za niego Transport wodny gazu ciekłego nie jest problemem, najważniejsze jest wybudowanie terminala posiadającego połączenia- utworzenie sieci gazu ciekłego. Rząd państwa decyduje, jaki być powinien minimalny poziom rezerw.

Dostępność gazu: branża pracuje nad tym, aby rozwiązać problem i ropy i gazu – niekonwencjonalny gaz pomaga rozwiązać problem w USA. Przewidywania wskazują na zwiększenie zapotrzebowania na gaz – zasoby istniejące poza UE.