Mini-hearing na temat bezpieczeństwa dostaw gazu GazM. Smoeltzer (ERGEG): Przepływ zwrotny jest szczególnie istotny w krajach południowych i wschodnich. Musi jednak zostać jasno określona alokacja kosztów. Próg dla sytuacji awaryjnych powinien być zdecydowanie wyższy. W poprzednich podobnych sytuacjach kroki na poziomie wspólnotowym były gorsze niż te wprowadzane regionalnie. Potrzebna jest większa transparentność w magazynowaniu, lepszy dostęp do rezerw gazu oraz większe zdolności produkcyjne. Zdywersyfikowana infrastruktura jest niezbędna. Można również rozważyć zdobycie nowych dostawców np. z Bliskiego Wschodu, czy Azji Mniejszej. Można także przeanalizować rozwiązanie stosowane w USA, którym jest gaz niekonwencjonalny. Do odpowiedniego funkcjonowania konieczne jest również powstanie planu inwestycyjnego wybiegającego na przynajmniej 10 lat w przód. W przypadku magazynowania trzeba uwzględnić różne możliwości techniczne krajów, zwłaszcza, że poruszamy się na zliberalizowanym rynku (kraje mogą magazynować dla innych, na płaszczyźnie umów i przejrzystego dostępu do magazynowanego gazu). Niezwykle ważne jest monitorowanie bezpieczeństwa – urząd monitorujący musi mieć możliwość przeglądu umów.