Notatka informacyjna w sprawie rurociągów gazowych w Europie GazDr Petersen, organizacja COWI – notatka informacyjna w sprawie rurociągów gazowych  w Europie.

Sprawy gospodarcze i techniczne dotyczące rurociągów i gazociągów w Europie.

GAZOCIĄGI

Rocznie wykorzystuje się ok. 500mld. m³ gazu i zużycie to pozostanie na podobnym poziomie przez najbliższe lata. Wewnętrzna produkcja gazu spadnie natomiast do 160mld. m³, co oznaczać będzie zwiększenie importu, oraz nowe inwestycje w infrastrukturę. Do sprawnie działającego systemu dostaw należy również wziąć pod uwagę nowe możliwości importu. W grę wchodzi tutaj wykorzystanie złoży w Katarze, Iranie i innych państwach Bliskiego Wschodu.

Obecnie rozróżniane są 4 regiony dostaw:

• Północny

• Południowo-Zachodni

• Południowo-Wschodni

• Kraje Bałtyckie i Finlandia

Największe korytarze transportowe to:

• Północno-wschodni rurociąg z Rosji – dostarczający 23% gazu spożywanego w Europie.

• Północno-zachodni z Norwegii do Wielkiej Brytanii – 18%

• Południowo- zachodni z Algierii – 10%

• Południowo-wschodni, który jest nowym szlakiem dostaw

Jeśli chodzi o infrastrukturę gazową, to 2 regiony pozostają odosobnione – kraje Bałtyckie i Finlandia, oraz środkowa Szwecja i północna Polska, a także regiony wyspiarskie, gdzie można wykorzystać terminale LNG lub CNG. Priorytetem jest także gazociąg Nabucco, gdyż jest on projektem o interesie europejskim. Gazociągi wymagają większych nakładów, muszą też mieć systemy magazynowe.